VAT / Tax info

EU companies(outside Belgium with valid VAT number) do not need to pay VAT tax, so the prices in their cart will be reduced with 21% when entering their correct VAT number and delivery country. Goods will only be sent to the address corresponding to the VAT number.

VAT number examples / VAT number validation test

International customers do not need to pay VAT tax, so the prices in their cart will be reduced with 21% when entering their delivery country.

International orders may be subject to import taxes, customs duties, and/or fees imposed by the destination country. These charges will typically be due once the shipped goods arrive at the country of destination.


Les entreprises de l'UE (en dehors de la Belgique, avec un numéro de TVA valide) n'ont pas besoin de payer la taxe TVA,  les prix dans leur panier sera réduit de 21% en entrant leur numéro de TVA correct et le pays de livraison.Les marchandises ne seront envoyés à l'adresse correspondant au numéro de TVA.

VAT number examples / VAT number validation test

Les clients internationaux n'ont pas besoin de payer la TVA, les prix dans leur panier sera réduit de 21% lors de l'entrée dans leur pays de livraison.

Les commandes internationales peuvent être soumises à des taxes à l'importation, des droits de douane et / ou des taxes imposées par le pays de destination. 


EU-Unternehmen (außerhalb von Belgien, mit gültiger Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) müssen keine Mehrwertsteuer bezahlen,Die Preise im Warenkorb wird um 21% reduziert werden bei der Eingabe der korrekten Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und des Lieferlandes.Die Ware wird nur an die Adresse gesendet werden, entsprechend der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer .

VAT number examples / VAT number validation test

Internationale Kunden müssen keine Mehrwertsteuer bezahlen, Die Preise im Warenkorb wird um 21% reduziert werden bei der Eingabe ihres Lieferlandes .

Internationale Bestellungen können Einfuhrsteuern, Zöllen und / oder Gebühren unterliegen, die vom Zielland erhoben werden. 


EU bedrijven(buiten België, met geldig BTW nummer) moeten geen BTW betalen, dus de prijzen in hun winkelwagen zullen met 21% verminderen na ingeven van een correct BTW nummer en leverings land. Goederen worden enkel verstuurd naar het adres dat overeenkomt met het BTW nummer.

VAT number examples / VAT number validation test

Internationale klanten moeten geen BTW betalen, de prijzen in hun winkelwagen zullen met 21% verminderen na ingeven van het (leverings) land.

Internationale bestellingen kunnen onderworpen zijn aan invoerbelastingen, douanerechten en / of opgelegd door het land van bestemming. 

Copyright © 2019. Ubuntushop.be - linuxcomputers. LINUX-SERVICE.BE BVBA Grenadierslaan 65 B-9890 Gavere Belgium +32(0)93908078 BTW:BE0865907518
Close